KVINNESIRKEL - HVER MÅNED

kvinnesirkel.jpg

KVINNESIRKEL FOR UNGE, VOKSNE OG ELDRE
8 mars, 8 april, 13 mai, 13 juni

vi har mye å lære av de som er eldre enn oss og andre kulturer der kvinnefellesskapet, feiringer og overgangsriter for den unge og den eldre kvinnen er en naturlig del av oppveksten. kvinnesirkelen er åpen for alle kulturer og alle aldre. mor, datter og bestemor kan gjerne delta sammen.

sted: sjøholmen i bærum