INDIANERBESØK PÅ LONIN

indianere_10.jpg

Don Augustin og Santos er på sin første reise ut i verden for å dele sin kunnskap om urfolkets tilknytning til naturen. De kom til Lonin. De hadde fått en visjon om at de skulle delte sin Inka tradisjon med vesten. Det er en ære å få lære deres måte å velsigne natur, mennesker og dyr. Det er som en drøm. Don Augustin, En Paco ( inkaprest) som aldri har vært utenfor sin landsby i Andesfjellene, blir invitert av Ewa og Nadja, som selv har vært mye i Peru , for å møte 12 norske og svenske åpne sjeler. Med seg har han sin sønn Santos som oversetter. De valgte å invitere alle til Lonin og vi åpnet armene og hjertene. Vi er omgitt av vakker natur, vann og fjell. Vi fikk berøring av alle elementene og fjellens invirkning på oss ble en viktig læring. De løftet energien til Åkeli fjell som ligger i utsikten fra tunet mot øst, et feminint fjell som etter deres besøk ble magisk. Da vi gikk opp til Åkeli for vår siste seremoni fikk de også se Gaustadtoppen og Don Augustin utbrøt. That is a magic mountain. Et maskulint fjell mot vest. Lonin ligger i rett linje mellom disse to fjellene, noe som kanskje kan forklare den kraftfulle naturen i dette området. Det har vært magisk på alle måter. Tusen takk for alt dere har gitt til oss, stedet og fjellene rundt. Dette besøket vil berøre alle som kommer til Lonin i all tid fremover.