dette er yorba

YORBA er en jordende treningsform som åpner  kroppen og påvirker psyken med fokus på en sterk og smidig tilværelse. Den henter inspirasjon fra yoga og thai chi såvel som urfolks inuitive tilnærming til dans og kropssutfoldelse. Begrepet Yorba er inspirert av Jorba som er samisk for sirkel. Sirkelen symboliserer helhet, sirkulasjon, holisme, naturens gang, og yorba gjenspeiler dette.

En yorbatime inneholder øvelser som løser opp spenninger i nakke,skuldre, rygg og hofter med sirkulære og bølgende bevegelser som får energien til å flyte bedre i kroppen. Vi trener den indre muskulaturen i bevegelser som gir energiflyt og velvære. Pusten er viktig og får mye fokus. Vi trener til behagelig musikk som gir energi til bevegelsene, og lar tankene ta en pause.
Yorba er for alle aldre, og alle kropper.
Øvelsene tilpasses ditt behov, du beveger deg i forhold til din kropp og i ditt tempo. 

MER OM YORBA