BEVEGELSER FOR LIVETS SIRKEL

YORBA

yorba_6.jpg

YORBA er en treningsform som henter inspirasjon fra yoga, dans, asiatiske riter, såvel som urfolks inuitive tilnærming til dans og kropssutfoldelse.
Ordet JORBA er samisk og betyr sirkel. Sirkelen er et viktig symbol i den samiske kulturen, som de fleste andre urfolks kulturer. Sirkelen symboliserer helhet, sirkulasjon, holisme, naturens gang og er et fint utgangspuntk også for det jeg ønsker å formidle med yorba. Bevegelsene gjør at du kan finne din indre styrke. Det viktigste er hvordan øvelsene kjennes i din kropp og ikke hvordan det ser ut. I en tid der vi har mye fokus på det ytre ønsker jeg å trekke fokuset innover, sanse kroppen og alle dens muligheter til avspenning, kraft, utrykk og bevegelighet. Pusten er viktig. Alt henger sammen med alt.

En time inneholder sirkelbevegelser og bølger som løser opp spenninger i nakke, skuldre og hofter gjennom ulike øvelser til deilig musikk. vi trener den indre muskulaturen i bevegelser som gir energiflyt og velvære.