KURSBETINGELSEr

Kursavgift betales ved påmelding. Påmelding er bindende og gjelder fra kurset er betalt. Eventuell avbestilling må skje skriftlig.

Ved avbestilling belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner. Dersom du avbestiller senere enn:

  • 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften

  •  7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre, men dette må meldes til meg skriftlig.

Kursene gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. (Vanligvis minimum 8 personer.) Du vil få beskjed om kurset avholdes eller ikke senest en uke før kursdato. Kursavgiften refunderes i sin helhet ved avlyste kurs, eller du får tilbud om å flytte til annen kursdato.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Allergier og spesielle behov meldes til oss senest 3 dager før kurset.