Bygg din egen øko-Bikube

Balanced beekeeping is a continuous quest for the improvement of our relationship with bees. It recognises that the bees have their own lives and they would probably prefer that we left them alone, however much we are kindly disposed towards them. It is a search for the best ways to be with bees.
— Phil Chandler

Phil Chandler kommer til Norge 18. og 19. mai.
Du inviteres til Lonin for å bygge din egen øko-kube.

Furzeleigh-5.jpg

Phil Chandler er i kjernen av det som har fått navnet Learning from the bees. I de siste årene har det i Europa og USA vært et økende engasjement blant birøktere som interesserer seg for bienes naturlige levesett. De mener endrete røkterprosedyrer og ny kubedesign kan øke bienes velferd og generelle helsetilstand. Første store konferanse ble arrangert i august i 2018 i Nederland så bølgen er i sin spede begynnelse.

Phil har vært med fra starten og har vært sentral i å utvikle nye teknikker og ny kubedesign hvor bienes naturlige instinkter respekteres. Hans første bok rundt temaet, The Barefoot Beekeeper, 2007, har solgt i over 10 000 eksemplarer.

Phil har utviklet en egen kubedesign som han har testet år over mange år. Det retter seg etter tre prinsipper:

Hvordan kan vi skape de mest gunstige forholdene for våre bier, uten å måtte klatre i trær?

Hva er fordelene med øko-kube for bier og biavler?

Hva er balansen mellom bienes behov og våre, som biavlere?

Her ønsker han å gjenskape de mest gunstige forholdene for biene. Biene vet best selv: learning from the bees. Ville bier i vill natur velger hulrom i trær. 

Nå har du nå mulighet å bli med Phil en hel helg og høre han fortelle om sine erfaringer.WORKSHOP: Lørdag 18. mai kl 12:00 til søndag 19. mai kl 16:00.

Vi arrangerer en workshop hvor du vil bygge din egen bikube basert på Phils kubedesign. Kuben er i pustende heltre og i lengdeformat, en horisontalkube, og med et økogulv som inviterer til et økt biologisk mangfold inne i kuben, en rik biotop som ligner bienes tradisjonelle bolig i hulrom i trær.

image.png

Helgen holdes på Lonin i Telemark, hvor vertskapet Vibeke og Lars inviterer oss inn i deres oase. For 4 år siden kjøpte Bærum-boerne dette småbruket og har siden bygget opp kårboligen, laftede tømmerhus, stabbur, badstu og drivhus rundt et stort tun-leirbål. De åpner Lonin for oss til overnatting, hjemmelaget mat, sprakende bål og samtaler utover kvelden. Overnatting skjer i dobbeltrom eller på komfortable madrasser i flerbruksrom. Phil instruerer på engelsk. Begrenset med plasser.

Les mer og meld deg på her: