Hjertereiser til Afrika

«Art from heart to heart» er et kulturutvekslingsprosjekt mellom Norge og Afrika. Prosjektet har til hensikt å bygge bro mellom de to kulturene gjennom dans, musikk, nysirkus, teater og kunst. 
Vi reiser med ungdom i alderen 16 – 19 år. Neste reise er i 2020.
Vi besøker kunstsenteret Mtoto Mchoraji i Bagamoyo i Tanzania. Vi har over mange år hjulpet med oppbyggingen av senteret , så det føles som å komme hjem. Vi blir veldig godt tatt i mot og ivaretatt. Vi skaper en forestilling sammen og når gleden ved det kunstneriske utrykket er gjensidig, oppstår det en unik og meningsfull kontakt.
Reisen er også en personlig reise der den enkelte deltaker kan øke sin forståelse av seg selv, sine verdier og valg i eget liv. I møte med en åpen og varm kultur, gode samtaler underveis og sterke menneskemøter gir prosjektet muligheter for vekst og bevissthetsutvidelse. Alt med utgangspunkt i hjerter som berører. 

Her er link til siden https://www.artfromhearttoheart.com

hjertereiser.png